Camió grua

Posem a la seva disposició una àmplia varietat de camions grua.

El camió grua s’utilitza per carregar i descarregar mercaderies en el propi camió, o per desplaçar aquestes mercaderies dins del radi d’acció de la grua. Amb la incorporació d’una grua en el camió s’aconsegueix una major independència a l’hora de la càrrega i descàrrega del material transportat, no depenent de maquinària auxiliar com a carretons elevadors.
solicitar més informació

Tornar a maquinària