Camions Dumper

Posem a la seva disposició una àmplia varietat de camions dumper.Els camions dumper són vehicles auto-propulsats sobre grans rodes, amb caixa oberta i molt resistent. S’utilitza per a transport de grans volums d’implico de terra o roca.
solicitar més informació

Tornar a maquinària